Lipolýza ultrazvukem

(neinvazivní ultrazvuková lipolýza Contour UltraShape)

Neinvazivní lipolýza ultrazvukem je nekrvavé a bezbolestné odstranění nadbytečné tukové tkáně v podkoží výkonným lékařským ultrazvukovým přístrojem firmy UltraShape - Syneron: v minulosti Contour I a nyní Contour I V3. Nový Contour I V3  je prvním strojem tohoto typu nejen v Brně, ale i v celé České republice.

V současnosti jde o jediné přístroje s reálně prokázaným účinkem na skutečné rozpouštění (tzv. emulzifikaci) tukové tkáně ultrazvukem bez poškození kožního povrchu (= neinvazivní lipolýza). 

Pozor: tuto vědecky a klinicky ověřenou technologii lipolýzy nelze, prosím, zaměňovat s nízkovýkonnými ultrazvukovými "kavitačními" stroji pro nelékaře a s radiofrekvenčními přístroji. Tyto technologie jsou určené pouze k ovlivnění celulitidy, případně k tonizaci ochablé kůže a samotné tukové buňky nemají šanci rozbít ani rozpustit! V případě lipolýzy Contour UltraShape nejde o pouhé "vypuštění vody" (přesněji tkáňového moku) ze zásobní tukové tkáně ultrazvukovým vlněním nebo teplem radiofrekvenčních proudů. V příslušné podkožní vrstvě jsou po výkonu Contour UltraShape tukové buňky ultrazvukovými rázy nenávratně zničeny (= lipolýza). V žádném případě se rovněž nejedná o invazivní a potenciálně rizikovou injekční "cholinovou" lipolýzu ani o vyrábění omrzlin na principu tzv. "kryolipolýzy a kryoliposukce"!

Během neinvazivní ultrazvukové lipolýzy Contour UltraShape nedochází k porušení kůže. Cílenými (tzn. fokusovanými) ultrazvukovými vlnami jsou při jednorázovém ošetření zásobní tukové buňky definitivně rozbity v hloubce 1 - 2 cm pod kožním povrchem (varianta Contour I ), u nového stroje Contour I V3  je rozsah lipolýzy ještě o 50% vyšší. Na stejném principu pracují přístroje urologů určené k rozdrcení některých typů močových kamenů. Terminologicky přesnější než lipolýza (nebo liposukce) by byl proto pojem lipotrypse (veřejností je však dosud preferován termín "liposukce").

Po "liposukci" ultrazvukem je uvolněný zásobní tuk přirozenou cestou postupně dopraven mízními cévami do krevního oběhu, následně zpracován játry a využit jako přirozený zdroj energie pro látkovou výměnu. Tento proces trvá celkem 2-4 týdny od jednorázové neinvazivní ultrazvukové liposukce Contour I UltraShape.

Pozor: lipolýzou uvolněný zásobní tuk se opravdu nevylučuje (!!!) z těla ven močí ani jiným způsobem, fyziologicky to rozhodně není možné a medicínsky je to úplný nesmysl. Obsah rozbitých tukových buněk se musí "spálit" v procesech látkové výměny. Po "liposukci" ultrazvukem je proto nutné na 3 týdny omezit jídla s vysokým obsahem tuku a s vysokou kalorickou hodnotou, vhodná je i lehká aerobní tělesná zátěž (zásobní tuk uvolněný ultrazvukovou lipolýzou se musí zmetabolizovat). Neinvazivní "liposukce" neslouží k léčbě obezity, velmi účinně však tvaruje postavu (body contouring). Ovlivňuje tukové polštáře tam, kde přirozené metody selhávají a nevedou k odstranění lokalizovaného nahromadění tuku. Na jiných (neošetřených) místech těla se nehubne.

Pokud je podkožní tuková vrstva silnější než 2cm, je možné uskutečnit neinvazivní "liposukci" ultrazvukem opakovaně, nejdříve však po 3 týdnech od předchozí ultrazvukové lipolýzy. Dřívější ošetření neinvazivní "liposukcí" nemá význam, ultrazvukové rázy by byly zacíleny do tuku již rozpuštěného a zatím nevstřebaného!

Hlavní výhody lipolýzy ultrazvukem Contour UltraShape:

 1. tuk se odbourává pouze v oblastech, kde je pro pacienta nežádoucí (neinvazivní liposukcí získá tělo souměrné tvary),
 2. časově relativně nenáročný výkon, bez nutnosti pobytu v nemocnici,
 3. není zapotřebí chirurgických nástrojů (bez jehel a skalpelu),
 4. nedochází ke krvácení, nevznikají modřiny, nerovnosti a jizvy,
 5. ošetření je minimálně bolestivé, není třeba místní ani celkové anestézie ("narkózy"),
 6. po ultrazvukové lipolýze není nutné nosit speciální stahovací prádlo, není tak omezena hygiena a ušetříte za jeho výrobu,  
 7. úbytek tukových buněk v ošetřené oblasti je trvalý, nové se zde již nevytvoří,
 8. neinvazivní liposukce ultrazvukem přináší jen minimální zdravotní rizika (nutné je vyloučit pouze pacienty s těžkou poruchou jater, s kardiostimulátorem, se špatně léčenou cukrovkou aj. metabolickými poruchami),
 9. na rozdíl od chirurgické liposukce neplatíte operační sál, anesteziologa ani kompresní prádlo,
 10. není nutná žádná speciální příprava, jen dvanáct hodin před neinvazivní ultrazvukovou liposukcí není vhodné protírat kůži pleťovým mlékem ani krémem. V den ošetření Contour I UltraShape je nutné v dané oblasti odstranit všechny přítomné chloupky,
 11. neinvazivní liposukci je možné kombinovat s metodami, které nekrvavě vypínají povadlou kůži (viz samostatná kapitola 3D radiofrekvence EndyMed Pro, akustická rázová vlna, karboxyterapieneablativní laser).

Fotografie

MUDr. Mojmír Müller - Liposukce ultrazvukem MUDr. Mojmír Müller - Liposukce ultrazvukem MUDr. Mojmír Müller - Fotogalerie
MUDr. Mojmír Müller - Fotogalerie MUDr. Mojmír Müller - Fotogalerie MUDr. Mojmír Müller - Fotogalerie

Ceny

Cena jednoho ošetření Contour I V3  UltraShape:

 • neinvazivní liposukce ultrazvukem jedné oblasti (orientačně do průměru 30 cm, např. břicho) nebo dvou párových oblastí (každá cca 15-20 cm v průměru, např. boky nebo bedra), maximálně však 600 impulsů: 15900 Kč. 
 • příplatek nad hranici 600 pulzů: 10 Kč za 1 impulz ultrazvukové lipolýzy. 
 • v ceně ošetření Contour I  a Contour I V3  UltraShape je vstupní vyšetření a kontrola výsledků neinvazivní liposukce do 1 měsíce od výkounu,
 • na případné druhé a event. třetí ošetření Contour UltraShape téže oblasti poskytujeme slevu až 10%.

KW: lipolýza, neinvazivní lipolýza, ultrazvuková lipolýza, lipolýza ultrazvukem, liposukce, neinvazivní liposukce, ultrazvuková liposukce, liposukce ultrazvukem, neinvazivní liposukce, UltraShape, Contour, Contour UltraShape, lipolýza Brno, liposukce Brno.

Ceny jsou uvedeny vč. DPH a jsou platné od 1. 9. 2019. Na případné slevy nevzniká právní nárok a jednotlivé slevy nelze sčítat.

Další výkony:

Kompletní nabídka výkonů